Present perfect simple czy present perfect continuous?

Wstaw podany czasownik w odpowiednim czasie: present perfect simple lub present perfect continuous.

Poziom: Pre-intermediate. Test rozwiązano 173677 razy. Średni wynik: 60,58 %.

Rozwiąż test

Pobierz test w wersji do druku (pdf)

comments powered by Disqus