Czasy przeszłe - podsumowanie

Wybierz poprawną odpowiedź tak, by uzyskać logiczne i poprawne gramatycznie zdanie. Użyj odpowiedniego czasu przeszłego.

Poziom: Intermediate. Test rozwiązano 132756 razy. Średni wynik: 62,11 %.

Rozwiąż test

Pobierz test w wersji do druku (pdf)

1. As she ... her car, I ... it.

2. When I ... as a teacher, I ... a lot of work to do.

3. When I last ... her, she ... that lovely flowered dress.

4. He ... so he .... hungry.

5. I ... 3 hours and when the train finally ..., it broke down.

6. Last week I ... in France. Well, as far as I remember Mark ... there yet.

7. By the time I ..., the party ...

8. It ... so long that later I couldn't open the window.

9. Kate ... to Jim, but Martha ... to him yesteray.

10. I ... so good then. In fact, I ... better.

11. I ... well recently.

12. I ... football very well when I was a child. My grandpa ... also a good player.

13. I ... to visit her yesterday, but I ...

14. As far as I know, he ... so far.

15. I ... to my office, ... the documents and ... silently.

comments powered by Disqus